The Lucas Approach

Het wat?, waarom?, hoe? vertaald naar de essentie van de opdrachtsinhoud. Een combinatie van de traditionele briefing, met vormtaalKenmerken. Hierbij een onderzoek van een derdejaarsstudent 2003-2004 Tom Van Iersel. Ook Lesley Vanuffel heeft hier opzoekingswerk verricht, meer gericht naar emotionele kenmerken. Uitgangspunt bij het onderzoek is dat er een basisset van vormtaalkenmerken bestaat waaruit complexere begrippen samengesteld worden. Dit ook naar analogie met het project Adlib waarbij 5 basisemoties geprogrammeerd worden die complexere emoties kunnen weergeven.

Design Skill:

plug-ins met kennis over DesignFactors. Deze designFactors zijn niets meer of minder dan alle vormelijke elementen, visuele objecten en middelen die vormgevers en kunstenaars tot hun beschikking hebben om de inhoud visueel te vertalen.

Draw Engine:

Drawbot of Nodebox dat de Vormtaalbriefing met behulp van de plug-ins produceert. De tekenmotor die in staat is alle vormelementen te genereren en in compositie te plaatsen.