Verwijzend naar de doelstellingen in:
http://nodebox.net/download/Gravital_TETRA.pdf

p. 9 | vergelijking met andere projecten

 • Processing: Gravital maakt intern nu eveneens gebruik van de Java-programmeertaal en is dus cross-platform en inzetbaar op het internet. De programmeertaal voor het creëren van nieuwe nodes (extern) blijft Python (gebruiksvriendelijkheid).
 • WordNet: de taalanalyse in Gravital is voorzien van een koppeling naar Perception, een semantisch netwerk van kennis met een voorkeur naar data die relevant is in een artistieke context.
 • Squeak: Gravital voorziet een pakket basisnodes. Gebruikers kunnen hun eigen nodes aanmaken (door bestaande nodes te combineren of nieuwe te schrijven in Python). Nodes komen in een online repository en zijn aanpasbaar. De woordenlijsten en linking-rules van de taalsoftware zijn aanpasbaar en uitbreidbaar.
 • Computercreativiteit: de Colors en Grid bibliotheken bundelen artistieke kennis en best-practices als nodes. De Perception module is in staat analogie (dat een belangrijke rol in creativiteit speelt) op te lossen (bv. welk dier is de president van Amerika, welke kleur heeft jazz-muziek, ...)

 


p. 15 | WP1 - uitbreidingen van de shallow parser

 • Conjuncties (ovals OR circles), PP-attachment (a composition WITH ovals),  server-versie
 • Domeinspecifieke toevoegingen:
  1. Gazetteers: woordenlijsten van kleuren, vormen, ontwerpers, ... voor het vinden van relevantie informatie in tekst,
  2. Slots: groeperen van woorden uit de gazetteers,
  3. TFIDF: text frequency inverse document frequency - wat zijn de kernbegrippen in een tekst,
  4. Pattern search: A is above B.

Nota's bij de aanpak beschreven in IWT-dossier:

1) Er werd een werkend prototype opgezet voor declaratieve taal (draw ten small green squares). Er werd beslist verder te gaan met een abstractere aanpak voor zinnen die de relatiteit van een creatieve brainstorm beter benadere, bv. I want to express an ocean of thoughts.

2) Training gebeurde aan de hand van gazetteers en TFIDF. De Accumulator module vormt de interface tussen de parser en de solver. Ambiguïteiten in de taalinvoer (welke vorm heeft een oceaan, welke kleur heeft een gedacht) worden opgelost in Perception met behulp van analogie.

3) We voorzien in een online module die alle tekstinvoer van gebruikers kan opslaan voor latere analyse, die toelaat gebruikers nieuwe gazetteers en linking rules te definiëren.

4) De visualisatie-module is een essentieel onderdeel van de Accumulator.

 


p. 16 | WP2 - solver

 • Niet langer declaratief maar toegespitst op abstracter taalgebruik.
 • Er werd beslist om de focus te leggen op de node-based interface, deze zou op korte termijn het interessantste zijn voor de gebruikers.

Nota's bij de aanpak beschreven in IWT-dossier:

1) Er werd gekozen voor een hybride aanpak die de voordelen van Processing (Java), Squeak (aanpasbaarheid) en NodeBox (gebruiksgemak) combineert. Het Gravital-model heeft drie lagen: natuurlijke taal, node-based interface, Python naar de gebruiker toe, maar intern gebouwd in Java.

2) Een OpenGL prototype bestaat maar is niet in gebruik in de huidige versie van Gravital, wegens de onvoorspelbaarheid van hardware-acceleratie op verschillende platformen. Relaties worden beschreven in de online Perception visualizer.

3) Gravital werd opgezet als een "social tool" voor een community van gebruikers. Gebruikers kunnen elkaars nodes aanpassen, utibreiden, de shallow parser verbeteren met nieuwe gazetteers en regels, nieuwe regels in Perception ingeven. Het geheel heeft dus een emergent (cfr. evolutionair) karakter. Workshops met testversie van Gravital werden gegeven aan TAIK (University of Helsinki) en Lahti Institute of Design en aan de leden van de gebruikerscommissie.

4) Werd gepubliceerd.

 


p. 17 | WP3A  - nodes

Nota's bij de aanpak beschreven in IWT-dossier:

1) Het probleem is complexer gebleken dan hier omschreven. Nodes kunnen veel verschillende zaken zijn en laten zich niet goed captiveren in de voorgestelde categorieën.

 • Het systeeem heeft nu twee types van nodes: generators (rectangle) en filters (rotate). 
 • Het systeem heeft verschillende "classes" van nodes (vectoren, beeld, tekst, ...). Een node heeft daarnaast ook aspects (compositie, kleur, textuur, ...)

2) Een visuele node-interface en een code editor (naar model van TextMate) werden gepubliceerd.

3) Alle commando's in NodeBox werden gevat in Gravital-nodes.

 


p. 18 | WP3B - intelligente nodes

 • Nieuwe bibliotheken: Colors, Grid, Graph, Web, Perception, Linguistics, Core Image, Quicktime, L-system, Noise.
 • Verbeterde bibliotheken: SVG, Cornu, Supershape, Boids
 • Niet geplande maar wel gerealiseerde bibliotheken: WiiNode, TUIO, OSC, Physics

Nota's bij de aanpak beschreven in IWT-dossier:

De aangegeven categorieen in het dossier waren eerder naïef. De belangrijkste realisatie hier is de Perception-module die creativiteit benadert op een hoger niveau (analogie, associatie, semantiek).

1) Colors library werd gepubliceerd.

2) Dit onderzoeksspoor heeft niet geleid tot praktisch bruikbare resultaten. De Physics library werd gepubliceerd.

3) Beschreven functionaliteit werd gepubliceerd in Web en Core Image libraries.

4) Perception library werd gepubliceerd.

 


p. 19 | WP4 - verspreiding van de resultaten

Nota's bij de aanpak beschreven in IWT-dossier:

1) Java laat server-versie toe, alle taalfunctionaliteit zal gepubliceerd worden als internettoepassingen.

2) Er werd voorzien in een website met documentatie, screencasts.

3) Node repository in aanbouw.

4) Aanzet: http://nodebox.net/code/index.php/Perception_comparisons

 


p. 22 | IP

Libraries hebben GPL licentie.
Er werd gekozenvoor open-source licenties omdat dit ons toestand de community te betrekken (bugs in de code vinden, modules uitbreiden, ...)

Footer image