Parsing en problem-solving van natuurlijke taal als motor voor het genereren van visuele communicatie en kunst

Karel de Grote-Hogeschool
Departement Sint Lucas | Beeldende Kunst
Lucas Nijs, Frederik De Bleser, Tom De Smedt
Universiteit Antwerpen
Departement Linguistiek
Walter Daelemans, Vincent Van Asch

 


Stand van zaken financiën: Het budget is rond. Binnenkort kunnen de leden van de gebruikerscommissie een schuldvordering verwachten. De definitieve lijst op het startmoment van het project kan u hieronder bij de documenten terugvinden.

Reglement van Orde

Volgende bedrijven moeten het reglement van orde nog ondertekend opsturen:

 • K15 BVBA, Antwerpen
 • Lab.001 / Ad!dict Creative Labb, Brussel
 • De Molder & Partners / THINSO, Brugge
 • Nazooka / Imagination in Motion, Antwerpen

Aangezien we het merendeel van de Reglementen van Orde hadden op het moment van de deadline (6 november) hebben we die al opgestuurd. De anderen moeten we met aandrang vragen dat vooralsnog te doen.

Begroting: IWT/TETRA 247.541 euro + 20.071 euro
Aanvrager: Karel de Grote-Hogeschool, departement Sint Lucas Antwerpen
Projectleider: Lucas Nijs
Projectmedewerkers: Frederik De Bleser, Tom De Smedt
Deelnemende partner: UA, departement Taalkunde, prof. Walter Daelemans

Deelnemende bedrijven:

 • KAN Creative Consultants NV, Antwerpen, (RvO)
 • Netlash BVBA, Gent, (RvO)
 • Pre Press Satelit / Antilope NV, Lier, (RvO)
 • K15 BVBA, Antwerpen
 • VIGC VZW, Turnhout (RvO)
 • visionandfactory / integrated design, Brussel (RvO)
 • Achilles Associates BVBA, Mechelen, (RvO)
 • Cronos NV, Kontich, (RvO)
 • LUON, Overijse, (RvO)
 • Lab.001 / Ad!dict Creative Labb, Brussel
 • Nazooka / Imagination in Motion, Antwerpen
 • Drukkerij De Haes, Mechelen (RvO)

Mail iedereen...

 


Documenten:

 


Vergaderingen:

 

 


Links:


Workshops:

 

 

Footer image